Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - SoCMUETox

Card image cap

OBJECTIUS GENERALS

 • Promoure la qualitat en l'assistència, la investigació i el coneixement de les intoxicacions agudes humanes en urgències, així com realitzar labors de prevenció, difusió de la informació, assessoria, docència i investigació toxicològica en urgències, dirigida a professionals sanitaris, institucions, empreses i a la població en general.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

 1. Promoure la qualitat en l'assistència en urgències als pacients intoxicats mitjançant l'elaboració i difusió de les recomanacions sobre procediments diagnòstics i terapèutics adequats en els diferents llocs assistencials i el foment de l'especialització mèdica en l'àmbit de la toxicologia clínica.

 2. Promocionar la docència i la investigació.

 3. Editar protocols, pautes d'actuació i circuits unificats de recomanacions en el tractament de les intoxicacions agudes.

 4. Divulgar els coneixements imprescindibles per tractar qualsevol tipus d'intoxicació aguda a nivell general així com l'aprenentatge dels grups de tòxics més rellevants.

 5. Divulgar les noves proves complementàries a nivell de laboratori que permetin realitzar el diagnòstic de manera precoç.

 6. Divulgar els nous consensos d'experts en toxicologia.

 7. Realitzar un mapa de representants de cadascun dels hospitals de Catalunya.

 8. Realitzar un arxiu de les intoxicacions agudes via web de la Comunitat de Catalunya. (2.0)

 9. Realitzar un circuit de disponibilitat dels antídots a la xarxa hospitalària de Catalunya.

 10. Implantació i seguiment del “Coditox” a Catalunya.

 11. Promoure la col·laboració entre grups d'investigació, professionals i organitzacions en matèria de toxicologia clínica. Les relacions entre els professionals i les associacions científiques implicades en la labor assistencial de les intoxicacions agudes i, en particular, els professionals dels Serveis d'Urgències, cures intensives, laboratoris de toxicologia, serveis d'informació i àrees docents.

 12. Mantenir procediments de vigilància epidemiològica de les intoxicacions humanes amb especial atenció a la Toxicovigilància en els àmbits laboral, ambiental i domèstic.

 13. Fomentar el desenvolupament d'Unitats de Toxicologia Clínica als Hospitals Públics Catalans.

 14. Oferir l'assessorament que a nivell institucional es demandi de les matèries objecto de la toxicologia clínica en urgències.

 15. Iniciar l'organització “I Jornades Pep Lloret de Casos Clínics de Toxicologia en Urgències”.


VÍDEOS

MUE_Sessió-20220211 0803-1.mp4 from Acadèmia Ciències Mèdiques on Vimeo.