Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - SoC.Seguretat

Card image cap

Grup de treball per a la millora de la seguretat dels pacients a urgències, de la Societat Catalana d’Urgències i Emergències (Grup de treball SoCMUE – Seguretat de Pacients)

Objectiu

Crear un grup de referència en seguretat de pacients als serveis d’urgències que reculli aquells aspectes a millorar en Seguretat, escoltant els professionals d’urgències, que analitzi aquests aspectes, faci propostes de millora, proposi activitats de formació continuada i de recerca i en faci difusió a la resta de professionals amb la voluntat de millorar la seguretat de pacients i la qualitat assistencial als serveis d’urgències.