Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Detall de la activitat

Xll Jornada de Casos Clínics d'infeccions als serveis d'urgències
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
Dimecres, 20 de març de 2024

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 20 de març de 2024 | 09:00 - 18:30
09:00 - 09:30
Entrega de documentació > Can Caralleu - Auditori
09:30 - 09:45
Presentació de la Jornada > Can Caralleu - Auditori
09:45 - 10:45
Comunicacions orals casos clínics d'infeccions 1 > Can Caralleu - Auditori
Moderen:
Dr. Dolors Garcia Perez
Carolina García Vidal. Metgessa consultor -1 de malalties infeccioses del H. Clínic
Dra. Belén Jufresa
10:45 - 11:45
Cafè / SEssió postèrs casos clínics imatges i generals > Can Caralleu - Auditori
11:45 - 12:15
Comunicació oral breu casos clinics infeccions 1 > Can Caralleu - Auditori
Moderen:
Dr. Dolors Garcia Perez
Dra. Carolina García Vidal. Metgessa consultor -1 de malalties infeccioses del H. Clínic
Dra. Margarita Alvarez
12:15 - 12:45
Comunicacó oral casos clínics imatges 1 > Can Caralleu - Auditori
Moderen:
Dr. Dolors Garcia Perez
Dra. Carolina García Vidal. Metgessa consultor -1 de malalties infeccioses del H. Clínic
Dra. Laura Grimal
12:45 - 13:30
Casos Covid: posant llum a la foscor > Can Caralleu - Auditori
Ponents:
Dr. Sergio Rivero
Dr. Artur Gutierrez
13:30 - 14:45
Dinar > Can Caralleu - Auditori
14:45 - 15:15
Sessió posters casos clinics d'infeccions > Can Caralleu - Auditori
15:30 - 16:30
Comunicació oral casos clínics infeccions ll > Can Caralleu - Auditori
Moderen:
Dr. Mar Ortega
Dr. Josep M. Modol Deltell
Rosa Pahissa
16:30 - 17:00
Comunicació oral breu casos clínics d'infeccions > Can Caralleu - Auditori
Moderen:
Dr. Mar Ortega
Dr. Josep M. Modol Deltell
Dra. Laura Grimal
17:00 - 17:30
Comunicació oral casos clinics imatges ll > Can Caralleu - Auditori
Moderen:
Dr. Mar Ortega
Josep M. Modol Deltell
Laura Grimal
17:30 - 18:15
Pausa - Cafè > Can Caralleu - Auditori
18:15 - 18:30
Clausura > Can Caralleu - Auditori