Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Borsa de treball


Data Publicació: 16-06-2019
Referència: 7900
Descripció:
Estem seleccionant un Metge/ssa pel Servei d'Urgències del Hospital de Figueres (Girona). ES VALORARÀ: • Perfil personal i experiència professional. S’OFEREIX: • Contracte laboral d’1 any eventual+ Indefinit • Programa actiu de formació continuada i actualització professional. • Bon ambient de treball en un entorn amb alta qualitat de vida. • Retribució competitiva.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-06-2019
Referència: 7807
Descripció:
Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Urgències Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col•laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col•laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col•laborador Numero de vacants: 1 Població: Mollet del Vallès Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica ( principalment Medicina Familiar), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel•ligència col•lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: completa 1688h/any ( podria ser a parcial, a convenir segons disponibilitat). Horari/Torn: Combina guàrdies de medicina amb torns de mati i tarda de polivalent. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Incorporació: Al juliol ( o a convenir segons disponibilitat). Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjunta copia dels mèrits al•legats. Altres dades Hospital Comarcal de Nivell 2ª inaugurat al 2010, situat a Mollet del Vallès ( 20m de Barcelona), amb una població de referència de 165.000 habitants i un Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia. Disposa també d’una Unitat de semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24hores. Mollet del Vallès, 31 de maig de 2019.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-06-2019
Referència: 7806
Descripció:
Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Urgències Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col•laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col•laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col•laborador. Numero de vacants: 1 Població: Mollet del Vallès Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica ( principalment Medicina Interna, Medicina Familiar, Medicina Intensiva o Geriatria), o Facultatius que acreditin experiència en aquests àmbits. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel•ligència col•lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Temporal d’un any per cobertura d’una baixa, amb possibilitat de prorrogar-ho. Jornada: completa 1688h/any ( podria ser a parcial, a convenir segons disponibilitat). Horari/Torn: Format de torns de matí i tarda de dilluns a divendres. Es poden fer guàrdies complimentar el sou. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Incorporació: Al juliol ( o a convenir segons disponibilitat). Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjunta copia dels mèrits al•legats. Altres dades Hospital Comarcal de Nivell 2ª inaugurat al 2010, situat a Mollet del Vallès ( 20m de Barcelona), amb una població de referència de 165.000 habitants i un Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia. Disposa també d’una Unitat de semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24hores. Mollet del Vallès, 31 de maig de 2019.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-05-2019
Referència: 7786
Descripció:
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell precisa incorporar a un/a Metge/essa Adjunt al Servei d’Urgències. Requerim: Titulació d’especialista. Es valorarà experiència professional. Oferim: Incorporació al Servei d’Urgències. Contracte indefinit. Jornada complerta, en torns de 12 hores/dia. Salari segons conveni SISCAT. Lloc de treball: Martorell (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-05-2019
Referència: 7711
Descripció:
LLOCS DE TREBALL: 2 Metges/Metgesses Especialistes (Grup Professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS)) REQUISITS: • Títol de llicenciatura/grau en medicina. • Títol d’especialista en: Medicina Intensiva o Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària o Anestesiologia o qualsevol altra especialitat mèdica amb la corresponen capacitació oficial en Urgències. • Títol de formació específica: Curs Helicopter Emergency Medical Service o similar. ES VALORARÀ: • Curriculum vitae. • Experiència professional a l’àmbit de l’atenció prehospitalària i/o d’atenció al malalt crític i/o de l’àmbit d’urgències. • Coneixement i experiència en experiència en l’atenció del pacient politraumàtic i en suport vital avançat. • Coneixements dels procediments específics de monitorització, del tractament del pacient crític, de fisiopatologia del transport sanitari i dels protocols operatius de l’atenció prehospitalària. • Formació continuada, activitat docent i investigadora vinculada a l’atenció hospitalària i/o prehospitalària del pacient crític • Capcitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. S’OFEREIX: Prestació professional a l’àmbit de l’atenció prehospitalària, conjugant les modalitats aèria i terrestre, adscrit a l’atenció al malat crític del Consorci, entitat amb un hospital universitari i interessat en la formació i desenvolupament dels seus professionals. Les persones candidates designades, es vincularan mitjançant un contracte d’interí per vacant o transitòriament altres modalitats previstes legalment, amb dedicació a jornada completa o parcial i prestació diària en mòduls de 12 hores, dia o nit, contemplant en el còmput anual, temps no assistencial per a la promoció del desenvolupament professional. Les condicions laborals, son les establertes en el II Conveni SISCAT. PROCES DE SELECCIÓ: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el seu defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: http://bit.ly/2WOt2ET on caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat , indicant el número de referència d’aquest anunci. Data de termini: 16 de juny de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2019
Referència: 7581
Descripció:
HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D'URGÈNCIES PER A LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT MAU Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-05-2019
Referència: 7521
Descripció:
Se ofrecen plazas de médico adjunto al servicio de medicina interna y urgencias en el Hospital Sanitas Cima en Barcelona. Contrato laboral indefinido a jornada completa. Salario 40.000-48.000€ más 4.000-6.000€ de variable en función de objetivos y actividad. Jornada completa de 156 horas/mes.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-04-2019
Referència: 7455
Descripció:
Pius Hospital de Valls cerca metges/esses pel servei d'Urgències. S'ofereixen llocs de treball fixe tant a jornada completa com a jornada parcial amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT. Es requereix titulació d'especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Data d'incorporació 01.06.2019. Per més informació consulteu la borsa de treball del centre http://www.piushospital.cat/professionals/oferta-de-treball/

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2019
Referència: 7410
Descripció:
En dependència de la Direcció Mèdica, la persona seleccionada tindrà com a missió coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius, desenvolupant l’equip i assegurant el bon clima laboral, així com proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt per a aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requerim: • Titulació d’especialista • Es valorarà formació i/o experiència en gestió sanitària • Es valorarà titulació de Doctor en Medicina i Cirurgia Oferim: • Incorporació a una entitat hospitalària adreçada cap a una gestió eficient i adaptada a les necessitats de la seva població de referència • Contracte indefinit • Incorporació: juny • Lloc de treball: Martorell Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-04-2019
Referència: 7378
Descripció:
Cerquem un/a Metge/ssa per integrar-se en el Servei d’Urgències del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (Hospital Sant Camil ubicat a Sant Pere de Ribes, a 7km de Sitges i 40km de Barcelona). Requisits: - Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). - Experiència en Serveis d’Urgències. Oferim: - Contractació d’interinatge pendent de convocatòria. - Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals. - Incorporació immediata. - Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: - Especialitat en Medicina familiar y comunitària. - Orientació preferent a tasca assistencial. - Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 1 de juny de 2019. Mitjà de presentació de la sol•licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol•licitud i curriculum vitae a rhseleccio@csg.cat, indicant la referència URG_2019-2. Data incorporació: Immediata.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-04-2019
Referència: 7354
Descripció:

La Red Asistencial Juaneda, importante grupo hospitalario privado en Islas Baleares, busca incorporar médicos especialistas en Medicina Familiar y con experiencia en Urgencias para sus centros. Se requiere un perfil con especialidad vía MIR o título de especialista homologado y experiencia profesional. Se ofrece estabilidad, con contrato indefinido a jornada completa o Contrato de colaboración externa. Incorporación en un proyecto con crecimiento y desarrollo profesional y con una retribución competitiva. Interesados enviar Curriculum Vitae a: luciaballestercanizares@gmail.com o llamar al 607575329

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-03-2019
Referència: 7255
Descripció:

Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Hospitalització- CCEE Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei de Dermatologia, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col•laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col•laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Numero de vacants: 1 Població: Mollet del Vallès Requisits: Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Coneixements i experiència en Urgències de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel•ligència col•lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: completa 1688h/any. Horari/Torn: Distribució horària en format de mòduls 7, 17 i 24 hores. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjunta copia dels mèrits al•legats. Altres dades Es valorarà títol d'especialista títol de Doctor, cursos de doctorat. Coneixement del Sistema sanitari català. Mollet del Vallès, 18 de març de 2019.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-03-2019
Referència: 7158
Descripció:

L’Hospital General de Granollers, hospital universitari i de referència de la comarca del Vallès Oriental, convoca una plaça de : CAP DEL SERVEI D’URGÈNCIES Funcions i responsabilitats: • Responsable del procés del pacient urgent de l’hospital. • Responsable funcional de totes les àrees i professionals que depenen del Servei (Mèdica, Quirúrgica, COT, Pediatria,....). • Complir els estàndards de qualitat del Servei UCIEs. • Organitzar els processos assistencials del Servei per tal d’identificar i satisfer les necessitats i requeriments dels clients obtenint uns resultats òptims. • Fomentar i millorar la formació, la docència, la recerca i la capacitació de tot l’equip. • Desenvolupar les aliances estratègiques i potenciar la coordinació amb altres institucions i empreses. Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Disposar d’un títol d’especialista via MIR • Experiència professional mínima de 10 anys en un centre hospitalari Es valorarà: • Capacitat de gestió de projectes • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips • Experiència en l’àmbit d’urgències Competències i habilitats professionals: • Treball en equip • Presa de decisions • Gestió de persones  S’ofereix: • Contractació laboral indefinida a dedicació completa • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació • Incorporació a un servei amb potencial de creixement Les persones interessades poden enviar, fins al 21 de març, el currículum a direcciopersones@fhag.es amb la referència 2019HG-CSU.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-02-2019
Referència: 6991
Descripció:

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències amb coneixements amplis en medicina d’urgències i tractament del malalt crític. Jornada completa e incorporació immediata. Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent: http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ Per aportar la documentació i el currículum poden contactar amb la Sra. María José González al número de telèfon 972 94 13 11 / 972 20 00 00 (ext. 258) o escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-02-2019
Referència: 6977
Descripció:

Centre: Centre Integral Dos de Maig-Hospital. Jornada/Horari: De caràcter irregular per a l'atenció continuada de planificació periòdica anticipada. Contracte: Temporal. Requisits del lloc de treball  Titulació Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius. Especialitat mèdica, preferentment en Medicina Familiar i Comunitària i/o en Medicina Interna via MIR.  Experiència Preferentment, experiència com a Facultatiu/iva Adjunt/a en un servei d’Urgències de un CUAP o en un servei d’urgències hospitalàries.  Idiomes Català: Nivell C. Els ocupants del lloc que no compleixin aquest requisit, hauran de comprometre’s a assolir el nivell requerit en el perfil.  Competències Orientació a l’assoliment, orientació al client, treball en equip, comprensió interpersonal i adquisició, utilització i transmissió de coneixements. Es valorarà pel lloc de treball Currículum acadèmic i professional i activitat científica i docent. Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball: medicina basada en l’evidència, epidemiologia clínica i estadística aplicades a dades sanitàries, gestió per processos, metodologia de qualitat tècnica-assistencial, urgències i RCP, ...... Formació en el desenvolupament de competències personals relacionades amb el lloc de treball: resolució de conflictes, comunicació, ... Formació complementària relacionada amb el lloc de treball: seguretat del pacient, metodologia LEAN, prevenció de riscos laborals (Equips Primera Intervenció, risc biològic, gestió de residus,...). Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari + programa propi del centre (SAP). Procediment de selecció En una entrevista personal es valorarà l’adequació dels/de les candidats/ates a les característiques del lloc de treball, en funció del currículum i competències requerides. Sol·licituds Les persones interessades hauran de presentar un currículum vitae a la següent adreça de correu electrònic: Candida.Espinosa@sanitatintegral.org.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-02-2019
Referència: 6932
Descripció:

Metges RAF Urgències El Consorci Hospitalari de Vic, necessita incorporar un/a Metges RAF a Urgències per a cobertura de guàrdies en torn nocturn de 22h a 8h. Laborables i caps de setmana i festius. Imprescindible disposar de titulació d'especialista en medicina familiar i comunitària obtingut preferentment via MIR. S'ofereix contractació indefinida a dedicació completa o possibilitat de pactar altres percentatges parcials. Condicions retributives segons conveni SISCAT. Els interessat poden adreçar el seu CV a seleccio@chv.cat o trucar al 93 8891111 ext. 3254 (Marta)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-02-2019
Referència: 6899
Descripció:

El CONSORCIO Corporación Sanitaria Parc Taulí, Para la atención prehospitalaria terrestre (adscrita al Área de Atención al Enfermo Crítico) Oferta: PUESTO DE TRABAJO: Médicos Especialistas (Grupo Professional 1.2: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS)) REQUISITOS: Título de licenciatura / grado en medicina. Título de especialista en: Medicina Intensiva o Medicina Interna o Medicina Familiar y Comunitaria o Anestesiología o cualquier otra especialidad médica con la correspondiente capacitación universitaria oficial en Urgencias. SE VALORARÁ: Currículum vitae. Experiencia profesional en el ámbito de la atención prehospitalaria y / o de atención al enfermo crítico y / o del ámbito de urgencias. Conocimiento y experiencia en la atención del paciente politraumático y en soporte vital avanzado. Conocimientos de los procedimientos específicos de monitorización, del tratamiento del paciente crítico, de fisiopatología del transporte sanitario y de los protocolos operativos de la atención prehospitalaria. Formación continuada, actividad docente e investigadora vinculada a la atención hospitalaria y / o prehospitalaria del paciente crítico Capacidad de trabajar en equipo y habilidades comunicativas con pacientes, familiares y profesionales. SE OFRECE: Los candidatos designados, se vincularán mediante un contrato de interino por vacante o transitoriamente otras modalidades previstas legalmente, sin que los candidatos designados pierdan la condición de interinidad y siempre por el tiempo imprescindible hasta la convocatoria reglamentaria de la plaza con carácter definitivo. Las condiciones laborales serán las propias del II Convenio SISCAT y los profesionales, podrán vincularse a jornada completa o a jornada parcial. La prestación de servicios será en módulos de 12 horas, día o noche y contemplará tiempos no asistenciales para la promoción del desarrollo profesional. La prestación laboral, podrá combinarse, siempre que los profesionales elegidos sean especialistas en medicina intensiva, con la prestación en el ámbito de hospitalización del área de críticos. PROCESO DE SELECCIÓN: Las condiciones generales de esta convocatoria se regirán por lo recoge el presente anuncio y en su defecto por la bases de convocatoria por ocupación de plazas vigentes que se puede consultar en la página web de la entidad www.tauli.cat INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS: Las personas interesadas podrán hacer su inscripción en el siguiente enlace: http://bit.ly/2RsV71g. Donde se deberá adjuntar el currículum en formato PDF i adjuntar como documentos adicionales, los requisitos de la convocatoria, así como toda aquella documentación que se considere apropiado para la acreditación los méritos individuales. Para consultas en relación a esta convocatoria pueden dirigirse a seleccio@tauli.cat, indicando el número de referencia de este anuncio. Fecha de plazo de entrega: hasta la cobertura de las necesidades del ámbito. Contacto de la oferta: seleccio@tauli.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-01-2019
Referència: 6880
Descripció:

Parc Sanitari Sant de Deu (Sant Boi de LLobregat) Necessita incorporar personal per fer guàrdies al servei d'urgències. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  CONTRACTACIÓ: contracte d’altes i baixes per cobrir guàrdies. Requisits:  Títol d’Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Exper  iència en Servei d’Urgències Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-01-2019
Referència: 6863
Descripció:

ES VALORARÀ: Perfil personal i experiència professional. Especialitat via MIR o titulació homologada. S’OFEREIX: Lloc de treball temporal per substitució de llarga durada amb possibilitat de continuar. Contracte a temps complet. Programa actiu de formació continuada i actualització professional. Bon ambient de treball en un entorn amb alta qualitat de vida. Retribució competitiva. Interessats, enviar CV a: mjacomet@salutemporda.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-01-2019
Referència: 6828
Descripció:

REQUISITS • Llicenciat / Llicenciada en Medicina i Cirurgia. • Especialista en Medicina Intensiva via MIR • Experiència professional demostrable a UCI. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA CONVOCADA • Relació contractual: contracte laboral indefinit. • Categoria professional: Adjunt/a UCI. • Horari: a temps complet en règim de guàrdies d'acord amb el planin i necessitats establertes a la Unitat de Cures Intensives. • Salari segons marc legal vigent. Les persones interessades poden enviar les seves sol·licituds a seleccio@hospitalplato.com adjuntant els següents documents: • Carta de sol·licitud • Currículum complet i actualitzat. Es prega no incloure fotografia. • Document acreditatiu de la titulació de llicenciatura. • Document acreditatiu de la titulació d’especialitat. • Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals, previst a la disposició final dissetena de la Llei 26/2015, de 28 de juliol. • Relació i referències de les institucions sanitàries o serveis en els que s’hagi treballat amb la finalitat d’acreditar la seva experiència.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2019
Referència: 6804
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requerim: Titulació d’especialista en Medicina Interna i/o Medicina Familiar i Comunitària preferentment. Es valorarà formació específica i/o experiència professional en urgències. Informàtica a nivell usuari. Valorable anglès. Oferim: Incorporació en el Procés d’Atenció Urgent de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa. Jornada completa o parcial segons disponibilitat. Horari lliscant. Contracte indefinit. Incorporació: immediata. Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU1/19 a

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-01-2019
Referència: 6794
Descripció:

Se ofrecen plazas de médico adjunto al servicio de medicina interna, urgencias y la nueva unidad de Hospital a Domicilio digitalizado (mediante Videoconsulta y telemonitorización) del Hospital Sanitas Cima en Barcelona. Opción de posterior coordinación del servicio de HaD. Contrato laboral indefinido a jornada completa. Salario 40.000-48.000€ más 4.000€ de variable en función de objetivos. Jornada completa de 156 horas/mes.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-01-2019
Referència: 6776
Descripció:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, diversos Centres d’Atenció Primària i centres de rehabilitació, selecciona un/a: Metge Adjunt pel Servei d’Urgències i per la Unitat de Curta Estada de l’Hospital Cormarcal de Calella Lloc de treball • Metge pel servei d’Urgències i unitat de curta estada de l’Hospital de Calella, a la província de Barcelona • Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut • Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari Es requereix • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Especialitat en Medicina interna, medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora • Experiència en urgències hospitalàries • Experiència en unitats d’hospitalització de curta estada • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Rotació per les dues unitats (Urgències i Unitat de Curta Estada) • Possibilitat de realitzar activitat a nivell de consultes externes d’alta resolució de medicina • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Carrera professional • Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base SEM col•laboradora • Incorporació immediata • Condicions laborals en base II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MurgC19 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-01-2019
Referència: 6765
Descripció:

El Consorci Hospitalari de Vic, necessita incorporar metges especialistes en URGÈNCIES. Imprescindible disposar de titulació d'especialista, obtingut preferentment via M.E.F. (M. Família, M. Interna, UCI..) o títol de llicenciat i experiència acreditada en l’àmbit d’urgències. Es valorarà formació en experiència i capacitació en l'àmbit assistencial i les tècniques pròpies de l'especialitat. S'ofereix contractació indefinida al 100% de dedicació i condicions retributives segons conveni SISCAT. Existeixen possibilitats de col·laboració amb la universitat de Vic - UCC i Facultat de Medicina per l'exercici docent.Recerca amb finançament públic i privat i possibilitats de formació continuada. Els interessat poden adreçar el seu CV a seleccio@chv.cat o trucar al 93 8891111 ext. 3254 (Marta)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-01-2019
Referència: 6732
Descripció:

Lloc de treball • El metge adjunt s’incorporarà a l’equip interdisciplinari del servei d’urgències de l’hospital de Blanes per a l’atenció integral del pacient urgent, emergent i l’atenció al pacient crític, en funció del perfil individual del profesional. Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària en base SEM col•laboradora. Es requereix • Llicenciatura en Medicina y Cirurgia • Especialitat en medicina familiar i comunitària, medicina interna o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent en l'estat espanyol o màster en urgències i emergències Es valora • Experiència en urgències hospitalàries • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Formació continuada en urgències i emergències • Carrera professional • Incorporació immediata • Treballar a la red pública de proveïdors del Servei Català de la Salut • Condicions laborales en base II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció. En el cas d'estar interessats/des és necessari enviar un curriculum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat Per a qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) Referència:MUrgB1118

Eliminar anunci Sol·licitar més informació