Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Borsa de treball


Data Publicació: 08-10-2019
Referència: 8879
Descripció:
12 facultativos Centre d’atenció primària (CUAP Dr.Robert) . Badalona. Institut Català de la salut . DAP Metropolitana Nord Se necesita médico para apertura de nuevo centro de urgencias de atención primaria (CUAP) de Badalona. Se valorará la especialidad de medicina de familia y / o formación específica en el ámbito de urgencias hospitalarias. El ámbito que abarca esta oferta brindará la posibilidad de realizar parte de la jornada en el servicio de urgencias de Hospital Germans Trias i Pujol pudiendo trabajar de una manera integrada y conjunta con las diferentes áreas de urgencias del territorio. retribuciones: Sueldo: 40.000 euros. brutos Plus aparte según convenio. Posibilidad de exclusividad: 5.000 euros. brutos Dirección por objetivos (DPOs): 4400 euros brutos según consecución Posibilidad de guardias extra retribuidas según convenio. Interessats contactar talenticoneixement.mn.ics@gencat.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-10-2019
Referència: 8801
Descripció:
3 LLOCS DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA (Medicina familiar i Comunitària/Medicina Interna) PER AL SERVEI D'URGÈNCIES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT). Formació d'urgenciòleg. Incorporació immediata, horari de dilluns a divendres amb guàrdies de 15h i 24h. Les persones interessades poden contactar amb Montse Iglesias/Ana Barceló al telèfon 934894426 o escriure un correu a les adreces moiglesi@vhebron.net, avbarcel@vhebron.net.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2019
Referència: 8768
Descripció:
Important grup hospitalari selecciona per un dels seus Hospitals de Barcelona un / a Cap de Servei d'Urgències • Realitzar activitat assistencial pròpia del servei. • Dirigir, coordinar i motivar el personal del Servei. • Participar en l'estructuració i avaluació mèdica del Servei. • Planificar les plantilles de torns anuals. • Avaluar els objectius del servei i de cada facultatiu. • Col•laborar en el control de la despesa mèdica mitjançant l'ús racional dels recursos. • Supervisar l'emissió d'informes mèdics, dictàmens mèdics legals, registres estadístics i d'altres que es requereixin periòdica o urgentment. • Elaborar i implantar manuals de normes i procediments amb instruccions i rutines de treball. • Supervisar que es compleixin els protocols. • Participar en la coordinació d'activitats per a la capacitació del personal mèdic que integren l'equip sota la seva responsabilitat. • Participar en l'elaboració dels programes d'investigació necessaris per a elevar la qualitat de l'atenció mèdica en la seva àrea. • Coordinar el Pla de formació continuada del personal del servei. Interessats enviar cv a seleccionasistencial2019@gmail.com

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-09-2019
Referència: 8760
Descripció:
ANUNCI LLOCS DE TREBALL FACULTATIU/VA ADJUNT/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA GIRONA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir diferents llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències amb coneixements amplis en medicina d’urgències i tractament del malalt crític. Jornada completa e incorporació immediata. Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent: https://www.ics.intranet.gencat.cat/sgrh/ Per aportar la documentació i el currículum poden contactar amb la Sra. María José González al número de telèfon 972 94 13 17 / 972 20 00 00 (ext. 116) o escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat Direcció de Recursos Humans Gerència Territorial Girona

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-09-2019
Referència: 8743
Descripció:
Seleccionem un facultatiu especialista per a treballar en el nostre servei d'urgències integrat per 16 facultatius. Funcions: Formar part de l’equip d’adjunts del Servei d’Urgències participant en totes les seves tasques: -Realitzat tasca assistencial amb la valoració, diagnòstic i tractament de pacients que consulten per patologia aguda de qualsevol nivell de gravetat. -Aprofundir en l’àrea de coneixement assignada , actualització de protocols de Servei i realitzar les col•laboracions adients amb altres especialitats, sempre seguint les directrius del Servei. -Formar part del programa formatiu del Servei, tan com alumne assistint als cursos, jornades o estades previstes, com a docent, participant activament en la elaboració de cursos o sessions. Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valoraran altres especialitats mèdiques via MIR/homologació vigent a l'estat espanyol com neumologia o medicina interna. S'ofereix: Incorporació immediata, nomenament estable, de dilluns a divendres + guàrdies.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-09-2019
Referència: 8696
Descripció:
En dependència de la Direcció mèdica i de la Cap de servei, la persona seleccionada tindrà com a missió coordinar i participar en la planificació organitzativa del col•lectiu mèdic per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població. Requerim: • Titulació d’especialista, preferiblement especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna • Es valorarà experiència professional en lloc similar o 5 anys en Servei d’Urgències • Es valorarà titulació de Doctorat Oferim: • Jornada complerta: compaginant activitat assistencial (80%) i de Coordinació (20%) • Contracte: indefinit • Incorporació: octubre Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2019
Referència: 8595
Descripció:
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell precisa incorporar a un/a Metge/essa Adjunt a Urgències Intrahospitalàries i extrahospitalàries. Requerim: Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, Anestesiologia i reanimació, altres especialitats mèdiques o capacitació universitària oficial en emergències. Es valorarà experiència professional. Es valorarà formació en Emergències. Oferim: Incorporació al Servei d’Urgències de l’Hospital de Martorell i a la Base SEM de l’Hospital de Martorell. Contracte indefinit. Jornada complerta en horari amb dedicació de: 50% a Urgències, torn de 12hores/dia, i 50% a la Base SEM, torn de 24h/dia. Salari segons conveni SISCAT (antic conveni XHUP). Incorporació: octubre. Lloc de treball: Martorell (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-08-2019
Referència: 8367
Descripció:
Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT HELI Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-08-2019
Referència: 8129
Descripció:
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals SocioSanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, selecciona: Metge/ssa d’Urgències de la CSMS Lloc de treball • Vacant de Metge/ssa pel servei d’Urgències de l’Hospital de Calella • Vacant de Metge/ssa pel servei d’Urgències de l’Hospital de Blanes • Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut • Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari Es requereix • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Especialitat en medicina interna, medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora • Experiència en urgències hospitalàries • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa o altres jornades a convenir • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Carrera professional • Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base SEM col·laboradora • Incorporació immediata o a determinar • Condicions laborals en base II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència Murg19 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-08-2019
Referència: 7806
Descripció:
Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Urgències Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col•laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col•laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col•laborador. Numero de vacants: 1 Població: Mollet del Vallès Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica ( principalment Medicina Interna, Medicina Familiar, Medicina Intensiva o Geriatria), o Facultatius que acreditin experiència en aquests àmbits. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel•ligència col•lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Temporal d’un any per cobertura d’una baixa, amb possibilitat de prorrogar-ho. Jornada: completa 1688h/any ( podria ser a parcial, a convenir segons disponibilitat). Horari/Torn: Format de torns de matí i tarda de dilluns a divendres. Es poden fer guàrdies complimentar el sou. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Incorporació: Al juliol ( o a convenir segons disponibilitat). Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjunta copia dels mèrits al•legats. Altres dades Hospital Comarcal de Nivell 2ª inaugurat al 2010, situat a Mollet del Vallès ( 20m de Barcelona), amb una població de referència de 165.000 habitants i un Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia. Disposa també d’una Unitat de semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24hores. Mollet del Vallès, 31 de maig de 2019.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-08-2019
Referència: 7786
Descripció:
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell precisa incorporar a un/a Metge/essa Adjunt al Servei d’Urgències. Requerim: Titulació d’especialista. Es valorarà experiència professional. Oferim: Incorporació al Servei d’Urgències. Contracte indefinit. Jornada complerta, en torns de 12 hores/dia. Salari segons conveni SISCAT. Lloc de treball: Martorell (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-08-2019
Referència: 8465
Descripció:
El Pius Hospital de Valls cerca metges/esses pel servei d'urgències. S'OFEREIX: Lloc de treball amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT. Incorporació immediata. S'ofereixen 2 llocs de treball a jornada completa. 100% hores planificades, i 1 lloc de treball a jornada parcial (50% de la jornada màxima ordinària). 100% hores planificades. ES REQUEREIX: Títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Les persones interessades poden enviar el seu curriculum a seleccio@piushospital.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-08-2019
Referència: 8406
Descripció:
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu el formen un equip de més de 2.000 persones, i l’objectiu de tots plegats es promoure la salut i l’autonomia de les persones, oferint serveis sanitaris i socials especialitzats i individualitzats. Ens inspirem en els Valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i en el nostre model assistencial, obert i de qualitat. Ens comprometem amb la realitat de l’altre, de persones i col·lectius en situació de malaltia, vulnerabilitat o risc social. S’ofereix:  DEDICACIÓ: Temps Parcial  INCORPORACIÓ Inmediata  TIPUS DE CONTRACTE: Temporal amb possibilitat d’extensió contractual  Incorporació en equip amb desenvolupament de funcions pròpies del Servei i realització de guàrdies. Requisits:  Títol d’Especialitat Medicina Intensiva i/o Experiència en UCI, Servei d’emergències i maneig pacient crític. Es valorarà:  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae indicant la referència de la oferta al correu electrònic: seleccio@pssjd.org. Per consultes Telf. 93 6406350, Ext.12602 – Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: MEDICINA INTENSIVA AGOST19

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-08-2019
Referència: 8289
Descripció:
METGE/SSA ESPECIALISTA PER URGÈNCIES El Consorci Hospitalari de Vic, necessita incorporar metge/ssa especialista per URGÈNCIES Imprescindible disposar de titulació d'especialista obtinguda preferentment via MEF (MFiC, M.Interna, UCI...) S'ofereix contractació indefinida i interessants condicions retributives. Dedicació complerta a jornada ordinària + atenció continuada. Existeixen possibilitats de col·laboració amb la universitat de Vic - UCC i Facultat de Medicina per l'exercici docent. Recerca amb finançament públic i privat i possibilitats de formació continuada. Els interessat poden adreçar el seu CV a seleccio@chv.cat o trucar al 93 8891111 ext. 3254

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-07-2019
Referència: 8207
Descripció:
Per desenvolupar l'activitat d'atenció continuada al Servei d'Urgències a l'Àrea de Medicina Interna, deTraumatologia i de Cirurgia General. Es requereix especialitat en Medicina Interna i/o MF i C via MIR, especialitat en COT via MIR i/o acreditar experiència en aquest àmbit i especialitat en Cirurgia general via MIR. Oferim contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del Centre, jornada complerta i incorporació immediata. Enviar CV a rrhhdes@fhes.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-07-2019
Referència: 8208
Descripció:
Requerim incorporar un Metge General amb especial vocació per la Dietètica i Nutrició, per als nostres centres d'assistència privada situats al Vallès Occidental. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Oferim estabilitat laboral. Es imprescindible residir a Catalunya i disposar de les titulacions mèdiques per a exercir en el territori. Interessats enviar curriculum vitae actualitzat, resumit i amb dades de contacte a: rrhh@grup-policlinic.com

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-07-2019
Referència: 8154
Descripció:
Es requereix: • Titulació de Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • Especialitat en medicina intensiva, anestesiologia i reanimació, medicina interna, medicina de família o capacitació universitària oficial en atenció d’urgències. • Títol de formació específica del curs HEMS o anàleg. • Llicència de conducció de turismes, al menys amb permís de classe B. • Coneixements de català de nivell C o equivalent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Certificat de Medicina d’Urgències i Emergències de la SEMES • Experiència en atenció d’urgències o emergències, reanimació o atenció de malalts crítics. • Formació addicional específica en Atenció a Urgències i Emergències. • Cursos de: Suport Vital Avançat (SVA), Suport Vital Avançat Traumàtic (SVAT) i Atenció Integral al Traumatisme Pediàtric (AITP) • Experiència de treball com a tripulació sanitària en medi HEMS a la base H4 de Móra d’Ebre. • Experiència extrahospitalària en malalts crítics i trasllat. • Anglès nivell bàsic. • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. S’ofereix: • Contracte temporal al 50% de la jornada Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Indispensable completar el seu perfil pujant el currículum vitae + carta de presentació en PDF. 3. Registrar-se a la convocatòria oberta especificant el codi Ref. MHEL 07 19 La convocatòria també està disponible a la Web: www.grupsagessa.com Termini màxim de presentació de sollicituds: 30 de juliol de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-07-2019
Referència: 8153
Descripció:
Es requereix: • Titulació de Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • Especialitat en medicina intensiva, anestesiologia i reanimació, medicina interna, medicina de família o capacitació universitària oficial en atenció d’urgències. • Títol de formació específica del curs HEMS o anàleg. • Llicència de conducció de turismes, al menys amb permís de classe B. • Coneixements de català de nivell C o equivalent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Certificat de Medicina d’Urgències i Emergències de la SEMES • Experiència en atenció d’urgències o emergències, reanimació o atenció de malalts crítics. • Formació addicional específica en Atenció a Urgències i Emergències. • Cursos de: Suport Vital Avançat (SVA), Suport Vital Avançat Traumàtic (SVAT) i Atenció Integral al Traumatisme Pediàtric (AITP) • Experiència de treball com a tripulació sanitària en medi HEMS a la base H4 de Móra d’Ebre. • Experiència extrahospitalària en malalts crítics i trasllat. • Anglès nivell bàsic. • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. S’ofereix: • Contracte temporal al 50% de la jornada Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Indispensable completar el seu perfil pujant el currículum vitae + carta de presentació en PDF. 3. Registrar-se a la convocatòria oberta especificant el codi. Ref. MHEL 07 19 La convocatòria també està disponible a la Web: www.grupsagessa.com Termini màxim de presentació de sol•licituds: 30 de juliol de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2019
Referència: 7900
Descripció:
Estem seleccionant un Metge/ssa pel Servei d'Urgències del Hospital de Figueres (Girona). ES VALORARÀ: • Perfil personal i experiència professional. S’OFEREIX: • Contracte laboral d’1 any eventual+ Indefinit • Programa actiu de formació continuada i actualització professional. • Bon ambient de treball en un entorn amb alta qualitat de vida. • Retribució competitiva.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-06-2019
Referència: 7807
Descripció:
Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Urgències Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col•laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col•laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col•laborador Numero de vacants: 1 Població: Mollet del Vallès Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica ( principalment Medicina Familiar), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel•ligència col•lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: completa 1688h/any ( podria ser a parcial, a convenir segons disponibilitat). Horari/Torn: Combina guàrdies de medicina amb torns de mati i tarda de polivalent. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Incorporació: Al juliol ( o a convenir segons disponibilitat). Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjunta copia dels mèrits al•legats. Altres dades Hospital Comarcal de Nivell 2ª inaugurat al 2010, situat a Mollet del Vallès ( 20m de Barcelona), amb una població de referència de 165.000 habitants i un Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia. Disposa també d’una Unitat de semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24hores. Mollet del Vallès, 31 de maig de 2019.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-05-2019
Referència: 7711
Descripció:
LLOCS DE TREBALL: 2 Metges/Metgesses Especialistes (Grup Professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS)) REQUISITS: • Títol de llicenciatura/grau en medicina. • Títol d’especialista en: Medicina Intensiva o Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària o Anestesiologia o qualsevol altra especialitat mèdica amb la corresponen capacitació oficial en Urgències. • Títol de formació específica: Curs Helicopter Emergency Medical Service o similar. ES VALORARÀ: • Curriculum vitae. • Experiència professional a l’àmbit de l’atenció prehospitalària i/o d’atenció al malalt crític i/o de l’àmbit d’urgències. • Coneixement i experiència en experiència en l’atenció del pacient politraumàtic i en suport vital avançat. • Coneixements dels procediments específics de monitorització, del tractament del pacient crític, de fisiopatologia del transport sanitari i dels protocols operatius de l’atenció prehospitalària. • Formació continuada, activitat docent i investigadora vinculada a l’atenció hospitalària i/o prehospitalària del pacient crític • Capcitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. S’OFEREIX: Prestació professional a l’àmbit de l’atenció prehospitalària, conjugant les modalitats aèria i terrestre, adscrit a l’atenció al malat crític del Consorci, entitat amb un hospital universitari i interessat en la formació i desenvolupament dels seus professionals. Les persones candidates designades, es vincularan mitjançant un contracte d’interí per vacant o transitòriament altres modalitats previstes legalment, amb dedicació a jornada completa o parcial i prestació diària en mòduls de 12 hores, dia o nit, contemplant en el còmput anual, temps no assistencial per a la promoció del desenvolupament professional. Les condicions laborals, son les establertes en el II Conveni SISCAT. PROCES DE SELECCIÓ: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el seu defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: http://bit.ly/2WOt2ET on caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat , indicant el número de referència d’aquest anunci. Data de termini: 16 de juny de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2019
Referència: 7581
Descripció:
HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D'URGÈNCIES PER A LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT MAU Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-05-2019
Referència: 7521
Descripció:
Se ofrecen plazas de médico adjunto al servicio de medicina interna y urgencias en el Hospital Sanitas Cima en Barcelona. Contrato laboral indefinido a jornada completa. Salario 40.000-48.000€ más 4.000-6.000€ de variable en función de objetivos y actividad. Jornada completa de 156 horas/mes.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-04-2019
Referència: 7455
Descripció:
Pius Hospital de Valls cerca metges/esses pel servei d'Urgències. S'ofereixen llocs de treball fixe tant a jornada completa com a jornada parcial amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT. Es requereix titulació d'especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Data d'incorporació 01.06.2019. Per més informació consulteu la borsa de treball del centre http://www.piushospital.cat/professionals/oferta-de-treball/

Eliminar anunci Sol·licitar més informació