Agenda

Octubre
5
2017
Intoxicacions per bolets: actualització, diagnòstic i conducta a seguir
Jornada
Dijous, 5 d'octubre de 2017 | 09:15h | L'Acadèmia - Can Caralleu
Presentador/a: Dr. Miguel Ángel Galicia Paredes
Presentador/a: August Supervia
05-10-2017 | 09:00 - 14:00 | Sala 3
09:00 - 09:25Informació al soci
09:25 - 09:30Presentació Jornada
09:30 - 11:30Primera taula: intoxicacions per bolets no hepatotòxics
Moderador/a: Maria Àngels Gispert Ametller
Quins bolets tòxics podem trobar a les nostres contrades?
Fracàs renal agut per probable ingesta de Cortinarius Orellanus
Intoxicació per bolets al·lucinògens, Psilocybe cubensis
Intoxicacions per bolets no hepatotòxics, hi ha vida fora del tractament de suport?
Torn de paraula i discussió
11:30 - 12:00Pausa
12:15 - 14:00Segona taula: Intoxicacions per bolets Hepatotòxics
Moderador/a: Dr. Josep Planell Piqueras. Col·laborador del SocMUETox i de l'Àrea de Praxis, COMB
Epidemiologia de les intoxicacions per bolets
Ponent: Dr. Josep Planell Piqueras. Col·laborador del SoCMUETox i de l'Àera de Praxis, COMB
Intoxicació per bolets hepatotòxics a urgències
Ponent: Dra. Maria Àngels Gispert Ametller. Servei d'urgencies. Unitat de toxicologia clínica. Hospital Trueta
Les determinacions d'amatoxines i el seu valor en el diagnostic i el pronòstic
Repàs a la mortalitat recent
Ponent: Dr. Josep Planell Piqueras. Col·laborador del SoCMUETox i de l'Àrea de Praxis, COMB
Torn de paraula i discussió
13:50 - 14:00Tancament de la Jornada