Agenda

Octubre
5
2017
Intoxicacions per bolets: actualització, diagnòstic i conducta a seguir
Jornada
Dijous, 5 d'octubre de 2017 | 09:15h | L'Acadèmia - Can Caralleu
Presentador/a: Dr. Miguel Ángel Galicia Paredes
Presentador/a: August Supervia
05-10-2017 | 09:00 - 14:00 | Sala 3
09:00 - 09:25Informació al soci
09:25 - 09:30Presentació Jornada
09:30 - 11:30Primera taula: intoxicacions per bolets no hepatotòxics
Moderador/a: Maria Àngels Gispert Ametller
Quins bolets tòxics podem trobar a les nostres contrades?
Fracàs renal agut per probable ingesta de Cortinarius Orellanus
Intoxicació per bolets al·lucinògens, Psilocybe cubensis
Ponent: Emilio Salgado
Intoxicacions per bolets no hepatotòxics, hi ha vida fora del tractament de suport?
Torn de paraula i discussió
11:30 - 12:00Pausa
12:15 - 14:00Segona taula: Intoxicacions per bolets Hepatotòxics
Moderador/a: Dr. Josep Planell Piqueras. Col·laborador del SocMUETox i de l'Àrea de Praxis, COMB
Epidemiologia de les intoxicacions per bolets
Ponent: Dr. Josep Planell Piqueras. Col·laborador del SoCMUETox i de l'Àera de Praxis, COMB
Intoxicació per bolets hepatotòxics a urgències
Ponent: Dra. Maria Àngels Gispert Ametller. Servei d'urgencies. Unitat de toxicologia clínica. Hospital Trueta
Les determinacions d'amatoxines i el seu valor en el diagnostic i el pronòstic
Repàs a la mortalitat recent
Ponent: Dr. Josep Planell Piqueras. Col·laborador del SoCMUETox i de l'Àrea de Praxis, COMB
Torn de paraula i discussió
13:50 - 14:00Tancament de la Jornada